Wie is Adviesburo Natal?

Adviesburo Natal is een familiebedrijf dat is opgericht in 1995. 

Adviesburo Natal is in 1995 gestart als adviesbureau voor ondernemersvereniging Winkeldriehoek Afrikaanderwijk. Door de werkwijze van Adviesburo Natal, het persoonlijke contact met de ondernemers, volgde al snel meerdere winkelgebieden. Op dit moment ondersteunt Adviesburo Natal 500 detailisten in Rotterdam.

Hoe werkt Adviesburo Natal

Onze visie is dat het ondersteunen van winkeliersverenigingen een traject is dat je niet alleen doet, maar samen met ondernemers. Adviesburo Natal werkt daarom niet vanachter een bureau, maar zal regelmatig bij de ondernemers over de vloer komen. De ervaring leert dat deze manier van werken effectief is en er op korte termijn een actieplan kan worden ontwikkeld dat ook door ondernemers ondersteund wordt.
Denk hierbij aan activiteiten ontwikkelen voor het publiek om het gebied aantrekkelijker te maken, projecten uitwerken en in gang zetten en het bestuur van de winkeliersvereniging vertegenwoordigen bij allerlei overlegvormen.

Communicatie

In winkelgebieden, zeker als het gaat om grote winkelstraten, is de communicatie tussen het bestuur van een winkeliers- en of ondernemersvereniging en haar leden van groot belang. De leden willen immers weten wat het voordeel van hun lidmaatschap is en wat er met hun contributie wordt gedaan.

Een belangrijk middel om ondernemers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen een winkelgebied is het uitgeven van een nieuwsbrief. Gemiddeld 4 keer per jaar geeft  Adviesburo Natal in samenwerking met het bestuur een nieuwsbrief uit, waarin belangrijke informatie voor u als ondernemer in te lezen staat. Denk bijvoorbeeld aan projecten met betrekking tot sloop, nieuwbouw, herstructurering, leegstand of subsidie mogelijkheden. Juist in situaties als hierboven beschreven, is het heel belangrijk om als ondernemer goed op de hoogte te  blijven.

Spil tussen overheid en ondernemers

Adviesburo Natal is bekend met alle ontwikkelingen in een gebied en ook met alle subsidieregelingen die er voor ondernemers zijn. Als adviesbureau ondersteunen wij ondernemers bij het aanvragen van deze subsidies. Het gaat hierbij om individuele subsidieregelingen en collectieve subsidieregelingen.

 

Voor onze contact gegevens klik hier.

Winkelstraat nieuws