Keurmerk Veilig Ondernemen

Als Adviesburo Natal coördineren wij al ruim 15 jaar de projecten Keurmerk Veilig Ondernemen te Hoogvliet-Rotterdam 5 winkelgebieden die gecertificeerd zijn door de KiWa (Landelijke instituut die de certificeringen beoordeelt en toekent). Alle winkelgebieden hebben inmiddels 3 t/m 4 sterren en het winkelcentrum Hoogvliet heeft in januari 2017 een 5e ster ontvangen en dat is vrij uniek in de regio aangezien er maar twee winkelgebieden zijn met een 5e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Wij bieden uw winkelgebied dan ook graag onze expertise aan op het gebied van winkelstraatmanagement en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Wij bieden de volgende taken aan voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen;

 • Ondersteunen van bestuur en zorgdragen voor communicatie tussen leden van de winkeliersvereniging en het bestuur middels 4 nieuwsbrieven per jaar.
 • Het voorbereiden van bestuur /jaar¬vergaderingen, het notuleren, verzorgen van publicaties en persoonlijke contact met de ondernemers.
 • Uitvoeren van jaarlijkse schouw buitenruimte.
 • Het verwerken van de sfeerrapportage Veilig Ondernemen en aansturen van vergaderingen.
 • Het bewaken van het plan van aanpak en matrix bijwerken.
 • Het verzorgen van alle notulen in het kader Veilig Ondernemen.

Wat is er nodig voor het behouden van het keurmerk
Na het toekennen van de certificering door de KiWa wordt er van de coördinator van de projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verwacht, dat hij of zij de volgende taken uitvoert;

 • Projectgroep voorzitten bij de 6 projectgroepvergadering op jaarbasis.
 • Agenda opstellen en notulen uitwerken van de projectgroepvergaderingen.
 • Samenstelling van de projectgroep bewaken ( politie, brandweer, stadsbeheer heel, stadsbeheer Handhaving &Toezicht, stadsbeheer schoon en vertegenwoordiging van de winkeliers-en ondernemersvereniging )
 • Communicatie verzorgen richting de ondernemers door middel van het uitgeven van minimaal 4 nieuwsbrieven per jaar.
 • Verzamelen en verwerken van de noodzakelijke sfeerrapportage van politie en stadsbeheer H&T.
 • Elk jaar een schouw buitenruimte organiseren in samenwerking met de projectgroep.
 • Bestuur en leden van de winkeliersvereniging tijdens vergaderingen informeren over de voortgang van het project Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • Doelstellingen die opgenomen zijn in het plan van aanpak voor de komende 23jaar bewaken, evalueren en daar waar nodig aanpassen.
 • Maatregelen en acties opstarten om de doelstellingen te halen.
 • Veiligheidsenquête in 3e jaar van de certificering uitzetten en in samenwerking met het CCV verwerken en de resultaten opnemen in een nieuw plan van aanpak voor de hercertificering.
 • Alle documentatie van de afgelopen 3 jaar inventariseren en afdragen aan de KiWa ter voorbereiding van de nieuwe audit en aanvraag hercertificering om het Keurmerk Veilig Ondernemen te kunnen continueren.
 • Evaluatieverslag maken van de resultaten van de afgelopen 3 jaar Keurmerk Veilig Ondernemen.

Voor meer informatie willen wij uw organisatie graag persoonlijk informeren.

Wim den Haring
Adviesburo Natal
06-21236515

Winkelstraat nieuws